Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн захирал доктор (ph.D), профессор, цагдаагийн хурандаа Б.Болдбаатар албаны шуурхай бэлэн байдлыг шалгаж, алба хаагч нэг бүртэй уулзаж, албаны үйл ажиллагаатай танилцав.

0
115

Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн захирал доктор (ph.D), профессор, цагдаагийн хурандаа Б.Болдбаатар албаны шуурхай бэлэн байдлыг шалгаж, алба хаагч нэг бүртэй уулзаж, албаны үйл ажиллагаатай танилцав.