“Хуульчдын Про Боно-2022” өдөрлөгт оролцов… Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс жил бүр зохион байгуулдаг иргэд, олон нийтэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх “Хуульчдын Про Боно-2022” өдөрлөгт Шүүхийн шинжилгээний алба оролцож албаа сурталчиллаа

0
39
“Хуульчдын Про Боно-2022” өдөрлөгт оролцов…
Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс жил бүр зохион байгуулдаг иргэд, олон нийтэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх “Хуульчдын Про Боно-2022” өдөрлөгт Шүүхийн шинжилгээний алба оролцож албаа сурталчиллаа