Тус албаны ахлах зэргийн шинжээч эмч, цагдаагийн ахмад Л.Жаргалтогтох “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр шагнагдлаа.

0
70

2020.07.28-нд тус албаны ахлах зэргийн шинжээч эмч, цагдаагийн ахмад Л.Жаргалтогтох “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдгээр шагнагдлаа.