Говьсүмбэр аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаны криминалистикийн шинжээч цагдаагийн дэслэгч Э.Билгүүн нь 2020.10.07-ний өдөр Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд ГХУСАЗСЗ /Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл/ Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний албатай хамтран зохион байгуулсан “Хэргийн газрын үзлэг-2020” дадлага ур чадварын тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

0
107

Говьсүмбэр аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаны криминалистикийн шинжээч цагдаагийн дэслэгч Э.Билгүүн нь 2020.10.07-ний өдөр Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд ГХУСАЗСЗ /Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл/ Цагдаагийн газар, Шүүхийн шинжилгээний албатай хамтран зохион байгуулсан “Хэргийн газрын үзлэг-2020” дадлага ур чадварын тэмцээнд амжилттай оролцоод ирлээ.