“Covid-19” цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын болон “0 зогсолт”-ын хугацаанд тус албаны шинжээч цагдаагийн ахмад З.Эрдэнэбат, шинжээч цагдаагийн дэслэгч Э.Билгүүн, туслах ажилтан цагдаагийн дэд ахлагч У.Батбаяр нар Цагдаагийн алба хаагчдын хамт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллаа.

0
234

“Covid-19” цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын болон “0 зогсолт”-ын хугацаанд тус албаны шинжээч цагдаагийн ахмад З.Эрдэнэбат, шинжээч цагдаагийн дэслэгч Э.Билгүүн, туслах ажилтан цагдаагийн дэд ахлагч У.Батбаяр нар Цагдаагийн алба хаагчдын хамт эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллаа.