Эхлэл Төсөв санхүү

Төсөв санхүү

Төсөв

Говь-Сүмбэр аймгийн ШШАлба Томилолтын зардлын задаргаа Өссөн дүнгээр Ажилчдын нэрс Цол зэрэг Албан тушаал Томилолтын хоног Томилолтын зардал Ц.Мөнхбат Хошууч Албаны дарга 13 332000 Г.Мөнхсайхан Дэслэгч Ахлах шинжээч 6 210000 Л.Жаргалтогтох Дэслэгч Шинжээч эмч 2 62000 З.Эрдэнэбат Дэд ахлагч Гарын хээний санч 7 184000 Б.Бадамгарав Дэд ахлагч Нягтлан бодогч 5 110000 Э.Баянмөнх Дадлагажигч Нягтлан бодогч 8 188000 Нийт дүн 41 1086000 Жагсаалт гаргасан ня-бо:                                                    ...

ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН МЭДЭЭ