БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Шүүхийн шинжилгээний албаны дарга, Цагдаагийн дэд хурандаа Б.Төрбат криминалистикийн
Шүүхийн шинжилгээний албаны криминалистикийн шинжээч, Цагдаагийн дэслэгч Э.Билгүүн Шүүхийн шинжилгээний албаны криминалистикийн шинжээч, Цагдаагийн ахмад З.Эрдэнэбат Шүүхийн шинжилгээний албаны ахлах  шинжээч эмч, Цагдаагийн хошууч Л.Жаргалтогтох
Шүүхийн шинжилгээний албаны  шинжээч эмч, Цагдаагийн ахлах дэслэгч Б.Сэргэлэн
Шүүхийн шинжилгээний албаны нягтлан бодогч, Цагдаагийн ахлах дэслэгч Ж.Ууганцэцэг
Шүүхийн шинжилгээний албаны туслах ажилтан, Цагдаагийн дэд ахлагч У.Батбаяр