БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хэлтсийн дарга, Цагдаагийн дэд хурандаа Баатарын    Төрбат
Утас:70543019
Цахим хаяг: nifs.govisumber@gmail.com
Криминалистикийн шинжээч, Цагдаагийн ахлах дэслэгч Эрдэнэбилэгийн Билгүүн  Утас:70543019
Цахим хаяг: nifs.govisumber@gmail.com
Криминалистикийн шинжээч, Цагдаагийн ахмад Зоригтбаатарын Эрдэнэбат  Утас:70543019
Цахим хаяг: nifs.govisumber@gmail.com
Ахлах  шинжээч эмч, Цагдаагийн хошууч Лхагвадоржийн Жаргалтогтох  Утас:70543019
Цахим хаяг: nifs.govisumber@gmail.com
Нягтлан бодогч, Цагдаагийн ахлах дэслэгч Жамсрангийн Ууганцэцэг
Утас:70543019
Цахим хаяг: nifs.govisumber@gmail.com
Туслах ажилтан, Цагдаагийн ахлагч Уужаагийн Батбаяр
 Утас:70543019
Цахим хаяг: nifs.govisumber@gmail.com