Шинжилгээ

          ШИНЖИЛГЭЭ

       Тус байгууллага нь эрх бүхий албан тушаалтны тогтоол, захирамжаар эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн холбогдолтой объектод криминалистик, шүүх эмнэлэг, хими, биологи, ДНХ, бактериологи, физик, эдийн засгийн шинжилгээ хийж байна.